ŽIVIMO SKUPAJ, DRUGAČNOST NAS BOGATI IN MOJE PRAVICE

KAMNI STRPNOSTI

V sodelovanju s partnersko OŠ Kapela, OŠ Frana Metelka Škocjan in OŠ Frana Kranjca znotraj ASPnet mreže, se že nekaj let tradicionalno vključujemo v različne projekte. V okviru interesne dejavnosti smo v šolskem letu 2023/2024 izvedli likovno dejavnost z učenci 1. in 2. razreda OŠ z NIS. Učenci so najprej ob morju izbrali svoj kamen. Nato so z likovno tehniko – flomastri na njih likovno ustvarjali. V uvodnem delu smo se pogovarjali o vrednotah, ki nas povezujejo. Kamne smo poimenovali »Kamni strpnosti«. Na ta način smo uresničili cilj: razvijanje medsebojnega spoštovanja in strpnosti.

Mentor: Uroš Klobas

Dostopnost