Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Sodelovanje z lokalnimi knjižnicami nadaljujemo v obliki obiskov, razstav …

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta

Dostopnost