Naša mala knjižnica

              Naša mala knjižnica

Projekt je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.

Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. Razvijamo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

V projekt so vključeni tako učenci iz PPVI kot učenci iz OŠ z NIS.

Učenci pod mentorstvom vzgojiteljev in učiteljev, prebirajo odlične zgodbe in rešujejo izvirne naloge v Ustvarjalnikih na temo predstavljenih knjig.

Skozi vse šolsko leto branje in ustvarjalnost učencev dodatno spodbujajo zanimive aktivnosti (izmenjava literarnega junaka, pismo presenečenja…) ter številne nagradne naloge (naj bralni kotiček, bralni vlakec …), katerim se lahko mentorji s svojimi učenci priključijo po želji in zmožnostih.

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta

Dostopnost