BRALNA ZNAČKA ZA OŠ z NIS

Bralna značka je dejavnost, ki otroke spodbuja k branju. Učenci s sodelovanjem pri bralni znački bogatijo besedni zaklad in ob tem razvijajo domišljijo. Cilj bralne značke je, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo ter postali redni bralci. Učenci izberejo knjige, jih preberejo in v razgovoru predstavijo mentoricam.

Koordinator za bralno značko: Sonja Tocko

Dostopnost