Dejavnosti

V okviru mreže se vključujemo in se povezujemo z ostalimi partnerskimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v nacionalnih ASPnet projektih, kot so Unesco tek, Vzgajamo zelišča, Drugačnost nas bogati, Moje pravice, Živimo skupaj, Kaj skriva naš kraj idr. Tudi v minulih šolskih letih smo bili kot Center partnerji v omenjenih nacionalnih ASPnet projektih. V ta namen izvajamo v našem Centru različne dejavnosti. Izdelke in fotografije pa pošljemo omenjenim vzgojno-izobraževalnimi ustanovam. Sodelovanje poteka na daljavo. V prilogi je nekaj fotografij že izvedenih dejavnosti. 

Pripravil: Uroš Klobas

Dostopnost