Organi zavoda

VODSTVO ZAVODA :
ravnatelj KORADO LEŠNIK
pomočnici ravnatelja NATAŠA BRLJAVAC in OLGA STELE

SVET ZAVODA:
predstavniki občin  Občina Piran: Darja Pogačnik, Mestna   občina Koper: Denis Opatić, Občina   Divača: Urša Skerbiš Štok
predstavniki staršev  Viljem Gulič, Jerneja Zudić, Daliborka     Zagorac
predstavniki zaposlenih  Irena Osko, Deana Lozar Šomen,   Suzana Zamuda, Janez Rihtaršič,   Nataša Hreščak
predsednica sveta zavoda  Irena Osko
namestnica predsednice  Daliborka Zagorac

SVET STARŠEV :
1., 3., 4. razred  Sara Milenkovski
5. razred  Jasmina Ferluga
6. razred  Tatjana Asani
7. razred  Daliborka Zagorac
8.a, 8. in 9. razred  Jerneja Zudić
PPVI 1 in PPVI 2  Nataša Dukić
PPVI 2/3  Anton Pugelj
PPVI 3  Mateja Suban
PPVI 4/5  Snežana Zorić
PPVI 6a, 6b  Renate Elsa Medvešček
Enota Divača  Liljana Šavli

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Organ Člani
Strokovni zbor – učiteljski zbor  vsi strokovni delavci
Razrednik  razrednik (v odsotnosti njegov   namestnik)
Strokovna skupina  ravnatelj, pomočnici ravnatelja,   socialna delavka, psiholog, učitelj,   logoped, medicinska sestra,   fizioterapevtka
Strokovni aktivi
1. – 5. r (vodja Verica Žvab)  učitelji v oddelkih in strokovna skupina
6. – 9. r (vodja Anja Štefanac)  učitelji v oddelkih in strokovna skupina
PPVI Strunjan in Divača (vodja Samira Šabič Pečar)  učitelji v oddelkih in strokovna skupina
MSRPS (vodja Eva Radosavljevič)  mobilni specialni rehabilitacijski   pedagogi

Dostopnost