Organi zavoda

VODSTVO ZAVODA :
ravnateljica NATAŠA BRLJAVAC
pomočnici ravnateljice SONJA TOCKO in MARJETKA VIDOVIČ NOVINEC
SVET ZAVODA:
predstavniki občin Občina Piran: Darja Pogačnik, Mestna občina Koper: Denis Opatić, Občina Divača: Urša Skerbiš Štok
predstavniki staršev Viljem Gulič, Daliborka Zagorac, Sara Milenkovski
predstavniki zaposlenih Irena Osko, Deana Lozar Šomen, Suzana Zamuda, Janez Rihtaršič, Nataša Hreščak
predsednica sveta zavoda Irena Osko
namestnica predsednice Daliborka Zagorac
SVET STARŠEV :
1., 2. razred Jasna Dedić
3., 4. razred Jasna Matas
5. razred Darko Vučič
6. razred Sara Milenkovski
7. razred Urška Molk
8. razred Sonja Trajkoska
9. razred Daliborka Zagorac
   
PPVI 1.a Maja Frank
PPVI 1.b Mija Perišić
PPVI 2.a Anela Porič
PPVI 2.b Sandra Rožnik
PPVI 3 Eldina Lelić
PPVI 4 Barbara Zonta
PPVI 5 in PPVI 6 Nives Grgič
   
Enota Divača Zoran Andjelić
STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Organ Člani
Učiteljski zbor vsi strokovni delavci
Programski učiteljski zbor vsi učitelji, ki poučujejo, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri VIZ
Oddelčni učiteljski zbor vsi učitelji, ki opravljajo VIZ delo v posameznem oddelku
Razrednik razredniki (nadomestni razredniki)
Strokovni aktivi
1. – 5. r (vodja Olga Avbelj) učitelji v oddelkih in strokovna skupina
6. – 9. r (vodja Iva Badžim) učitelji v oddelkih in strokovna skupina
PPVI 1.a, 1.b, 2.a, 2.b. 3 (vodja Špela Siljan) učitelji v oddelkih in strokovna skupina
PPVI 4, 5, 6 in Divača (vodja Samira Šabič Pečar) učitelji v oddelkih in strokovna skupina
MSPS (vodja Valentina Raseni) mobilni specialni rehabilitacijski pedagogi

 

Dostopnost