Organi zavoda

VODSTVO ZAVODA :
ravnatelj KORADO LEŠNIK
pomočnici ravnatelja OLGA STELE in NATAŠA BRLJAVAC

SVET ZAVODA:
predstavniki občin  Občina Piran: Nives Vogrič, Mestna   občina Koper: Tjaša Rapotec, Občina   Divača: Škamperle Ada
predstavniki staršev  Viljem Gulič, Jerneja Zudić, Daliborka     Zagorac
predstavniki zaposlenih  Irena Osko, Deana Lozar Šomen,   Suzana Zamuda, Janez Rihtaršič,   Nataša Hreščak
predsednica sveta zavoda  Irena Osko
namestnica predsednice  Daliborka Zagorac

SVET STARŠEV :
2., 3. razred  Sara Milenkovski
4., 5. razred  Dajana Plejnšek
6., 7., 8., 9. razred  Daliborka Zagorac
PPVI 1  Nataša Dukić
PPVI 2  Anton Pugelj
PPVI 3,4  Daira Balta
PPVI 61, 6b  Renate Elsa Medvešček
Enota Divača  Liljana Šavli

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Organ Člani
Strokovni zbor – učiteljski zbor  vsi strokovni delavci
Razrednik  razrednik (v odsotnosti njegov   namestnik)
Strokovna skupina  ravnatelj, pomočnici ravnatelja,   socialna delavka, psiholog, učitelj,   logoped, medicinska sestra,   fizioterapevtka
Strokovni aktivi
1. – 5. r (vodja Verica Žvab)  učitelji v oddelkih in strokovna skupina
6. – 9. r (vodja Anja Štefanac)  učitelji v oddelkih in strokovna skupina
PPVI Strunjan in Divača (vodja Samira Šabič Pečar)  učitelji v oddelkih in strokovna skupina
MSRPS (vodja Eva Radosavljevič)  mobilni specialni rehabilitacijski   pedagogi

Dostopnost