Rastem s knjigo

          RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) spodbujanja bralne kulture. Z njim se skuša osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Na razpisu JAK s strani strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture za projekt »Rastem s knjigo OŠ« v vsakem šolskem letu izberejo druge knjige, ki jih učenci ob obisku splošne knjižnice prejmejo v dar.  S šolskim letom 2019/2020 smo v ta projekt na novo vključili učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Glede na odlične izkušnje prejšnjih let tudi v tem šolskem letu načrtujemo, da »dobri bralci« te ciljne skupine obiščejo eno od splošnih knjižnic (SK Koper. SK Izola, SK Lucija ali SK Piran). Koordinatorica iz CUEV Strunjan skupaj s koordinatorico iz izbrane splošne knjižnice zanje pripravita program s predstavitvijo knjižnice, knjižničnega informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same. Ob zaključku obiska učenci prejmejo v dar vsak svoj izvod izbrane knjige JAK. Po obisku sledijo razne dejavnosti: skupno branje darovane knjige, debatni krožek na teme povezane s knjigo, razstava knjig avtorja darovane knjige, ki so v šolski knjižnici…

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije, koordinatorica projekta Rastem s knjigo za PPVI

Dostopnost