Stara igra(ča) za novo veselje 12/21

S hitrim tempom življenja se je življenje otrok zelo spremenilo. Stvari hitro zastarijo in postanejo otrokom nezanimive, na drugi strani pa so otroci zasuti z novostmi, ki so jim predstavljene tako, da so jim neizmerno všeč. Otrokom starši seveda želijo ugoditi, a so s tem povezani tudi stroški.

V šolskem letu 2021/22 sodelujemo s partnersko vzgojno-izobraževalno ustanovo v državnem ASPnet projektu OŠ Zreče pri dejavnosti STARA igra(ča) ZA NOVO veselje.

V sklopu dejavnosti je v božično-novoletnem času potekala izmenjava uporabnih, delujočih iger in igrač. V tem času običajno pretiravamo z nakupovanji in morda se lahko ravno tedaj ustavimo in premislimo, ali res potrebujejo otroci novo igračo, ki bo zanimiva le nekaj dni, ali lahko staro zamenjamo za novo.

V skupinah PPVI 1, PPVI 2 in PPVI 2/3, skupno 16 otrok, je vsak otrok v šolo prinesel igro oziroma igračo, ki je ne potrebuje več. Zbiranje »daril« je potekalo en mesec. Zadnji dan pred počitnicami so si učenci med seboj navdušeno izmenjali darila.

S tem je bil dosežen tudi naš namen – spodbujati k premišljenemu ravnanju z materialnimi stvarmi in tako posledično privzgojiti pozitiven odnos do okolja in skrb zanj – prebuditi zavedanje o trajnostnem načinu proizvodnje in porabe za izboljšanje kakovosti življenja na Zemlji zase in za svoje potomce ter spodbuditi mlade k razveseljevanju drugih otrok.

Kako je potekala izmenjava daril, si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Mentorica: Nika Gabrijelčič

Dostopnost