PROJEKT SUPER DETEKTIVI 9/21

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt »Super detektivi«, ki ga v sodelovanju z mednarodno organizacijo Ocean Conservancy, izvaja Zavod TRI-NITI. Osnovni cilj projekta je aktivno vključevanje mladih v iskanje rešitev problematike plastičnih odpadkov za enkratno uporabo.

Delo bo potekalo v manjših skupinah od septembra 2021 do maja 2022. Skozi teorijo in prakso bomo razširili svoje znanje o morskih odpadkih in plastiki za enkratno uporabo ter bomo aktivno sodelovali pri kreiranju potencialnih rešitev. Kot pravi »detektivi« bomo iskali dokaze (odpadke), jih zbirali in identificirali. Iskali bomo »krivce« za onesnaženje in iskali rešitve, da se opredeli kdo je odgovoren in kako zagotoviti zmanjševanje odpadkov.

V projekt bodo vključeni učenci 5. razreda, 8. razreda ter PPVI 5. in 6.a.

Koordinatorica projekta: Samira Šabić Pečar

Dostopnost