TERAPIJA S POMOČJO KONJA

V letošnjem šolskem letu 2023/24 smo ponovno pričeli s terapijo s pomočjo konja. Terapevtski del vodita ga. Sara Bertok in ga. Andreja Zega. Obe terapevtki imata pridobljena in priznana znanja iz področja terapije s pomočjo konja.

Na prvem sestanku s starši je ga. Sara Bertok predstavila prednosti in pozitivne učinke terapije s konjem, ter se s starši pogovorila o samem poteku terapije in o otrocih, ki bodo terapijo obiskovali. 

Terapijo izvajamo na maneži v Divači, ki jo vodi g. Žarko Škrlj. V začetku leta smo na novo preplastili podest, s pomočjo katerega se učenci vzpnejo na konja.

S terapijo s pomočjo konja smo pričeli že v šolskem letu 2010/11, vendar smo, zaradi koronavirusa, z njo za nekaj časa prekinili. S terapijo želimo učencem približati odnos do živali, jim omogočiti stik z njimi in izkoristiti vsestranski terapevtski učinek, ki ga ta žival ima. Krepitev samozavesti, samozaupanja in samopodobe, navajanje na sodelovanje, primerno komunikacijo, uboganje navodil, vzpostavljanje primernih odnosov, zavedanje in sprejemanje lastnega telesa, izražanje čustev, občutkov, želja … je le nekaj učinkov, ki jih želimo učencem omogočiti. 

 

Dostopnost