Bralne urice za PPVI

           Bralne urice za PPVI

Potekale bodo enkrat tedensko, ob četrtkih od 11.45 do 12.30 za učence PPVI 5 in od 12.45 do 13.30 za učence PPVI 6B.

Bralne urice bodo obsegale literaturo ljudskega slovstva, otroško leposlovje in resnične zgodbe ter vzgojne knjige. Ob knjigi bo podano tudi nekaj informacij o zvrsti in avtorju. Ob poslušanju bodo učenci po svojih zmožnostih in interesu širili literarno obzorje, bogatili besedni zaklad in se poskušali vživljati v prebrano.

S skupnim pogovorom ob branju knjig pa poglabljamo oz. krepimo tudi medsebojne odnose.

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj

Dostopnost