KAJ SKRIVAJO NAŠI TRAVNIKI? / CHE COSA NASCONDONO I NOSTRI PRATI? 4/23

»SPREMENIMO SVET!« je nagovor k Agendi 2030, v okviru katere si države prizadevajo odpraviti vse oblike revščine, zmanjšati neenakost, zagotoviti napredek vseh deležnikov in se boriti proti podnebnim spremembam, ki negativno vplivajo na spremembe našega planeta in našega načina življenja. Osnovni cilj projekta je ozaveščanje in vzgajanje ter spodbujanje učencev in lokalnega prebivalstva  za sprejemanje aktivne vloge v življenju pri uresničevanju ciljev omenjene agende.

Letošnji april je kar naenkrat ozelenel in zacvetel. Z našimi učenci radi raziskujemo okolico naše šole, ki je bogata z raznoliko naravo; s travniki, oljčnimi nasadi, gozdovi in navsezadnje z morjem. V naravi se gibamo, nadihamo svežega zraku, sproščamo ob poslušanju morja. Opazujemo pa tudi rastline in živali. V aprilu smo se osredotočili na travnike – z učenci vsakič na sprehodu ponovimo imena travniških rož in zelišč, spodbujamo učence, da jih opišejo … Spoznali smo herbarij, ki nam je večkrat pri pouku tudi v pomoč. Na travnikih vedno opazujemo razne žuželke, kako se obnašajo, kje se zadržujejo in zakaj prav tam. Takšni sprehodi, ki so marsikomu samoumevni, nam niso. Učencem smo vedno zgled, kako se je treba v naravi obnašati. Ali lahko nabiramo rože? Smo lahko glasni? Lahko hodimo izven označenih poti? Lahko odlagamo smeti? Pogledamo si znake obnašanja v naravi in jih razložimo. To kar damo naravi, nam ta vrne nazaj. To kar so učenci PPVI 1 a in PPVI 1 b na travnikih videli in si zapomnili, so likovno upodobili.

Nika Gabrijelčič

Dostopnost