EKOŠOLA IN EKOKROŽEK

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto se najuspešnejšim šolam podeli mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
  • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose
  • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
  • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

V projekt Ekošola smo se vključili že v šolskem letu 2012/2103 ter tudi uspešno opravili naloge in tako pridobili zeleno zastavo.

V okviru projekta se bomo poleg zastavljenih dejavnosti (zbiranje starega papirja, zamaškov, odpadnih tonerjev, kartuš, baterij, aktivnosti Šolska vrtilnica, Vodni agent) udeležili tudi ostalih natečajev, razpisov in aktivnosti, ki jih bo objavila Ekošola.

V okviru Ekošole deluje na CUEVS EKO krožek , ki bo v letošnjem letu potekal ob četrtkih. Krožek bosta vodili Fatima Peček in Danijela Stupan. V interesno dejavnost se lahko vključijo učenci nižje stopnje OŠ z NIS in vsi učenci PPVI.

Vendar Ekošola ni le vrsta projekta, temveč tudi način življenja. Želja je, da vzgajamo učence v odgovorne posameznike. Sprememba je edina konstanta v življenju in tega se tudi zavedamo zaposleni ter se tako ob načrtovanju dejavnostih Ekošole tudi sami učimo.

»Le notranje bogat, kulturen in plemenito samozavesten človek spoštuje vsa živa bitja. In takega človeka pomaga graditi EKO ŠOLA.«

Koordinatorica Ekošole na CUEVS: Samira Šabič Pečar

Dostopnost