OBVESTILO ZA STARŠE ob novih ukrepih glede preprečevanja okužb s koronavirusom

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), izvajanje testiranja, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje in prezračevanje prostorov, začasno izvajanje omejitev gostinske dejavnosti, začasno omejevanje zbiranja ljudi, začasno omejevanje izvajanja javnih in kulturnih prireditev in kolektivno uresničevanje verske svobode.

Obveščamo vas, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri vseh učencih od dopolnjenega 6. leta starosti naprej. Učenci morajo uporabljati zaščitno kirurško masko ali masko tipa FFP2. Maske iz blaga niso več dovoljene.

Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:

  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,  
  • ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.

Od 17. novembra 2021 naprej testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev. Samotestirajo se vsi učenci osnovne šole z NIS in učenci od 3. do 6. stopnje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Učenci, ki so bili cepljeni proti COVIDU-19 ali so ga preboleli, to izkažejo z ustreznim  potrdilom, ki ga dajo razredničarki ali medicinski sestri na vpogled. Testiranje se pod nadzorom medicinske sestre  opravi trikrat tedensko v prostorih Centra in sicer v ponedeljek, sredo in petek.

Učencu pripada 15 testov za samotestiranje na mesec. Teste dobite starši z otrokovo zdravstveno izkaznico v lekarni brezplačno. Test prinesejo učenci na dan testiranja v šolo.

V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje se učenca napoti v zdravstveno ambulanto šole obvesti njegove starše, ki ga odpeljejo domov. Starši morajo nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.

V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma razredničarko otroka in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.

Dostopnost