ZAHVALJUJEMO SE DONATORJU

Zahvaljujemo se policistom PP Piran, ki nas vsako leto obdarijo s pustnimi krofi. Hvala!