Rastem s knjigo

          RASTEM S KNJIGO

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) spodbujanja bralne kulture. Z njim se  skuša osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V maju 2019 je bila na razpisu JAK s strani strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture za projekt »Rastem s knjigo OŠ« v šolskem letu 2019/2020 izbrana naslednja knjiga: Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor, MIŠ založba.

Tako kot vsako leto bomo tudi letos sodelovali pri projektu Rastem s knjigo.

Učenci 7. razreda skupaj z razrednikom bodo v okviru projekta obiskali knjižnico Piran. Datum obiska bo določil razrednik in koordinatorica Mestne knjižnice Piran. Učenci bodo prejeli tudi knjižno nagrado.

Novo v letošnjem šolskem letu je vključitev učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja v ta projekt. Dobri bralci bodo obiskali knjižnico Izola. Knjižničarka CUEV Strunjan skupaj s koordinatorico splošne knjižnice Izola bosta zanje pripravili program s predstavitvijo knjižnice, knjižničnega informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same. Ob zaključku obiska učenci prejmejo v dar vsak svoj izvod izbrane knjige JAK Elvis Škorc, genialni štor in »uporabno darilce« knjižnice Izola.

Dostopnost