Naša mala knjižnica

              Naša mala knjižnica

V našem centru smo se v letu 2013 vključili v slovensko mrežo prostovoljnih organizacij. Vrednote, ki jih zagovarja prostovoljstvo, so podobne vrednotam šole. Solidarnost, strpnost, spoštovanje soljudi in narave, enakopravnost in enake možnosti za vse.

Prostovoljci na naši šoli imajo možnost opravljati naslednja dela:

  • druženje z učenci – sprehodi v okolico šole, družabne igre,
  • urejanje okolice šole
  • vodenje raznih delavnic – glasbene in likovne dejavnosti, ustvarjalne igre, socialne igre
  • organizacija raznih dogodkov
  • nudenje učne pomoči

Našim prostovoljcem nudimo: pridobivanje novih znanj in izkušenj, potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu, strokovno mentorstvo in redna srečanja.

V šolskem letu 2020/2021 v sodelovanju s Slovensko filantropijo, pripravljamo Dan za spremembe, Dan prostovoljstva…

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj