Bralne urice za PPVI

           Bralne urice za PPVI

Enkrat tedensko, ob ponedeljkih od 10.45-11.30

Bralne urice bodo obsegale literaturo ljudskega slovstva, otroško leposlovje in resnične zgodbe ter vzgojne knjige. Ob knjigi bo podano tudi nekaj informacij o zvrsti in avtorju.

Ob poslušanju bodo učenci po svojih zmožnostih in interesu širili literarno obzorje, bogatili besedni zaklad in se poskušali vživljati v prebrano.

S skupnim pogovorom ob branju knjig pa poglabljamo oz. krepimo tudi medsebojne odnose.

 

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj