Bralna značka za PPVI

           BRALNA ZNAČKA ZA PPVI

V šolskem letu 2019/20 se bodo v projekt bralne značke poleg učencev iz šole z NIS vključili tudi učenci PPVI.

Na naši šoli je bralna značka neobvezna, vendar zaželena, saj je njen namen vzgojiti bralca, ki bo bral vse življenje.

Učenci PPVI si bodo izbirali knjige v skladu s svojimi bralnimi sposobnostmi poljubno ali ob pomoči knjižničarke.

Knjigo bodo lahko prebrali sami ali pa jim jo bodo starši.

Učenci bodo prebrali najmanj 3 knjige (od tega ena pesniška zbirka) in se naučili eno pesmico iz določene pesniške zbirke.

Vsebino in vtise o knjigi bodo povedali po svojih zmožnostih šolski knjižničarki, prebrano pa bodo lahko predstavili v nenapisani obliki – ustvarili nek izdelek (npr. ilustracijo).

Tekmovanje za bralno značko se prične 17.9.2019 in konča v aprilu 2020.

 

Pripravila: Ingrid Babič Podržaj